Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

ĐÓNG BAO

14/11/2019

Mặt hàng Đơn vị tính Đơn giá Số lượng
Cát san lấp  Bao  13.000 50-55 m3
Cát xây tô hạt mịn Bao 15.000 50-55 m3
Cát bê tông thường Bao 19.000 50.55 m3
Cát bê tông hạt lớn  Bao 22.000 50-55 m3
Đá 1x2 thường  Bao 35.000 50-55 m3
Đá 1x2 xanh  Bao 45.000 50-55 m3
Đá mi bụi  Bao 28.000 50-55 m3
Đá mi sàng Bao 35.000 50-55 m3
Gạch thường  Viên 1.400 50 viên / bao
Gạch Tuynel B Bình Dương Viên 1.600 50 viên / bao
Gạch Tuynel A Bình Dương  Viên  1.900 50 viên / bao
Gạch Tuynel Đồng Nai Viên  1.950 50 viên / bao 
Hotline : 0961.37.37.67      

 

ĐÁ

14/11/2019

 

Mặt Hàng Đơn vị tính Đơn giá Số lượng bao ( m3 )
Đá 1x2 thường m3 290.000 Đo thực tế
Đá 1x2 xanh m3 380.000 Đo thực tế
Đá mi bụi m3 250.000 Đo thực tế
Đá mi sàng  m3 280.000 Đo thực tế
Đá 0x4 m3 260.000 Đo thực tế
Đá 4x64x6 m3 310.000 Đo thực tế

 

CÁT

14/11/2019

SẢN PHẨM Đơn Vị Tính Đơn Giá Số Khối
CÁT XÂY TÔ HẠT MỊN M3 160.000 Đo Thực Tế
CÁT BÊ TÔNG 1 M3 290.000 Đo Thực Tế
CÁT BÊ TÔNG 2 M3 330.000 Đo Thực Tế
CÁT SAN LẤP M3 145.000 Đo Thực Tế
CÁT SAN LẤP ĐỒNG THÁP M3 170.000 Đo Thực Tế

 

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0961.37.37.67 or 0947.341.456
Zalo